Základní údaje
Založení společnosti: 15. ledna 2003
Vlastnický podíl: 100 % Ishimitsu Industry Co., Ltd
Investice: výrobní hala 64 mil Kč
strojní zařízení 119 mil Kč
Rozloha: pozemek 6 303 m2
výrobní hala 2 101 m2
Pracovní systém: dvousměnný až nepřetržitý provoz