Shaft Throttle
Výrobek Shaft Throttle je ocelová, nebo nerezová hřídelka škrticí klapky spalovacích motorů. Průměr hřídele je 8 nebo 10mm. V těle škrticí klapky plní funkci osy, okolo které se otáčí přívěra a reguluje tak množství vzduchu, které motor nasává a tím reguluje otáčky motoru.

Renault, Jaguar, Honda, Suzuki, Toyota, Volvo, Mitsubishi