Sleeve, Pin Guide
Výrobek Sleeve, Pin Guide je ocelové vodicí pouzdro přepouštěcího hydraulického ventilu, který je součástí systému proměnlivého časování vačkových hřídelů.

Audi, VolksWagen