Sázíme budoucnost

Naše společnost se rozhodla využít volný prostor za výrobní halou k výsadbě několika stromů, které by po dosažení patřičného vzrůstu tvořily stín pro plánovaný venkovní relaxační koutek. Rozšiřování zelených ploch je dlouhodobou filosofií společnosti Ishimitsu, zároveň je to tedy i jeden z environmentálních cílů nejen pro letošní rok.

Záměr jsme se rozhodli realizovat za pomoci dotačního programu #sazimebudoucnost spravovaného Ministerstvem životního prostředí. Na výsadbě se podíleli i sami zaměstnanci, což bylo jednou z podmínek udělení dotace. Společně se nám tak podařilo vysadit dvanáct kusů stromků, o které se nyní společnými silami náležitě staráme.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Sázíme stromy Sázíme stromy
Sázíme stromy Sázíme stromy