Historie společnosti
 • 01/2003 - Založení firmy
 • 05/2003 - Počátek instalace strojů v hale Aisan Bitron Louny s.r.o.
 • 06/2003 - Zahájení sériové výroby Shaft Throttle (hřídel škrtící klapky)
 • 06/2004 - Zahájení sériové výroby Retainer (vymezovací kroužek)
 • 09/2004 - Zahájení výstavby vlastního závodu
 • 04/2005 - Přemístění výroby do vlastního výrobního závodu
 • 08/2005 - Získání certifikátu QMS podle ISO 9001:2000
 • 03/2006 - Zahájení sériové výroby Holder, Delivery Valve (výtlačný ventil)
 • 06/2006 - Získání certifikátu EMS podle ISO 14001:2004
 • 06/2006 - Slavnostní otevření nového závodu, kolaudace
 • 10/2007 - Zvýšení výrobní kapacity instalací nové technologie
 • 06/2010 - Získání certifikátu QMS podle ISO 9001:2008
 • 12/2012 - Zahájení sériové výroby Shaft Valve (hřídel klapky)
 • 11/2013 - Zahájení sériové výroby EFP Shaft (hřídel el.palivového čerpadla)
 • 06/2014 - Instalace strojů pro výrobu Sleeve, Pin Guide (objímka zdvihátka)
 • 06/2016 - Dokončení výstavby rozšíření výrobní haly
 • 08/2017 - Získání certifikátů QMS podle ISO 9001:2015 a EMS podle ISO 14001:2015
 • 11/2017 - Zahájení sériové výroby produktů OCV Shaft a Collar, Insulation