Zásady kvality

Kontrole kvality je v IMC přikládán mimořádný význam. Vzhledem ke skutečnosti, že naše komponenty se montují do automobilů různých značek po celém světě, jsou naše nároky na kvalitu nekompromisní. Při výrobě i kontrole se používají nejmodernější výrobní technologie a měřící technika. Výsledkem je nízká úroveň zmetkovitosti, což řadí IMC v oblasti kvality k nadprůměrně spolehlivým dodavatelům v automobilovém průmyslu.

Tento fakt dokládá certifikace systému řízení kvality ISO 9001.

 

Cíle kvality

Cíle kvality jsou každoročně vyhlašovány vedením společnosti.

Základní cíle kvality v IMC jsou následující:

  • nepřetržité snižování úrovně interní zmetkovitosti
  • neustálé snižování celkového počtu zákaznických reklamací pro všechny vyráběné typy výrobků
  • soustavné zvyšování povědomí zaměstnanců o vysokých nárocích na kvalitu a nástrojích k jejímu dosahování