Shaft Valve
Výrobek Shaft Valve je nerezová hřídelka o průměru 8mm a je součástí systému recirkulace výfukových plynů spalovacích motorů (EGR). V těle EGR ventilu otáčí klapkou a reguluje tím množství spalin, které tak znovu projdou spalovacím prostorem.

Renault, Mazda, Nissan, Mitsubishi